Siebbouw

Renoveren

Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande woning  waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw.
Ook het plaatsen van nieuwe kozijnen of boeiboorden valt hieronder. Hiervoor hoeft men geen bouwvergunning aan te vragen.
Sieb Bouw kan uw volledige renovatie verzorgen.